ES projektai en

Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Brasta Pack“

UAB „Brasta Pack“ įgyvendino iš dalies Europos regionines plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Brasta Pack” (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-02-0050).

Projekto tikslas: Įsidiegti technologines ekoinovacijas siekiant mažinti neigiamą poveikio aplinkai.

UAB „Brasta Pack“  pagrindinė veikla yra popieriaus pakavimo gaminių (tūtų ir kampuočių) gamyba, dušo kabinų bei  pertvarų gamyba ir didmeninė prekyba. Iki projekto įgyvendinimo popierinių pakuočių gamybos proceso metu buvo patiriamos didelės žaliavų, šilumos bei elektros energijos sąnaudos, taip pat susidarė užterštos metalo atliekos, kurių dalies negalima perdirbti. Įmonė sėkmingai įgyvendino investicinį projektą popierinių pakuočių gamybos padalinyje, kuris leido išspręsti nurodytas problemas.

Projektas įgyvendintas pagal 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“. Projektui įgyvendinti skirtos Europos regionines plėtros fondo lėšos.

 

Projekto tinkamos finansuoti išlaidos:     894 016,07 Eur;

Projekto finansavimas:                            312 905,62 Eur.

 

Projekto veiklos baigtos įgyvendinti 2023 m. balandžio mėnesį.

Brasta pack UAB

Palemono str. 7B, Kaunas LT-52158, Lithuania

+370 37 45 70 21

www.brastapack.com

This Brasta Pack website uses four main types of cookies.

If you agree to the use of cookies, please click “I agree” or continue browsing. You can revoke your consent at any time by changing your Internet browser settings and deleting your saved cookies.